+48 572 774 755 biuro@irioo.pl

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

IZBA RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW

O NAS

Izba powstała w październiku 2014 r., skupiając i konsolidując przedsiębiorców- pracodawców funkcjonujących w branży odpadowej, kooperujących i współpracujących ze sobą na rzecz poprawy i modernizacji szeroko rozumianego systemu gospodarki odpadami.

Członkami Izby, są znane, cieszące się uznaniem oraz doświadczeniem na rynku polskim i zagranicznym firmy, działające od wielu lat w branży gospodarowania odpadami, kooperujące i współpracujące ze sobą m.in., na rzecz ułatwiania i usprawniania organizacji ogólnopolskiego systemu recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych.

Izba zrzeszonym w grupie podmiotom umożliwia m.in :

współpracę

wzajemne wsparcie

wymianę doświadczeń i informacji

OFERTA

Korzyści ze współpracy z Porozumieniem.

Przystąpienie do porozumienia stanowi korzystną alternatywę dla innych rozwiązań prawnych, które mogą być mniej skuteczne i bardziej kosztowne. Art. 18 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 roku przewiduje bowiem dwie możliwości realizacji przez wprowadzających obowiązku w zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych o kodach 15 01 05 i 15 01 10*:

Zapewniamy:

 • uczestnictwo w porozumieniu z marszałkiem województwa mazowieckiego
 • doradztwo ekspertów z wieloletnim doświadczeniem
 • pełną realizację obowiązków odzysku i recyklingu, w zgodzie z prawem oraz z poszanowaniem najwyższych standardów
 • zwolnienie z opłaty produktowej
 • realizację sprawozdawczości w imieniu wprowadzającego
 • transparentność i przejrzystość stawek
 • dokumentację KPO oraz DPR/EDPR/DPO/EDPO

POROZUMIENIE

Porozumienie przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne.

Dobrowolne Porozumienie przy ZIRIOO jest porozumieniem samorządu gospodarczego reprezentującym grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne w opakowaniach w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych, z wyłączeniem środków ochrony roślin.

Porozumienie zostało zawarte 18 maja 2015 roku pomiędzy Izbą Recyklingu i Odzysku Odpadów, a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem.

w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych (PDF do pobrania)

w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych (PDF do pobrania)

KONTAKT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest Związek Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów.

[recaptcha]

ADRES

 • ul. 11 tego Listopada 35,
  05-500 Piaseczno

E-MAIL

 • biuro@irioo.pl

TELEFON

 • +48 572 774 755

SOCIALMEDIA

Close Menu